Návrh a implementace skladového systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
V této bakalářské práci se zabývám návrhem skladového systému pro knihkupectví, dle specifických požadavků pro toto odvětví. Na základě analýzy stávajícího systému zjišťuji nedostatky a navrhuji řešení na jejich odstranění. Na základě výsledků byl vypracován návrhu datového modelu a implementace tohoto modelu do skladového systému.
This bachelor thesis deals with design of deposit systém for the bookstores, according to the specific requirements for this sector. On the basis of the existing system shortcomings and find solutions to propose their elimination. On the basis of the results was drawn up a suggestion data model and the implementation of this model in deposit system.
Description
Citation
POKORNÝ, P. Návrh a implementace skladového systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Štepník (člen)
Date of acceptance
2008-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO