Analýza a návrh způsobu využití brownfield v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá problematikou opětovného využití tzv. brownfields. Hlavním cílem práce je vytvoření návrhu nejlepšího možného využití konkrétního brownfield na území města Brna. Předmětem tohoto návrhu je brownfield nazvaný Bývalý hotel Metropol, který se nachází v městské části Brno Trnitá. Návrh řešení vychází z analýz dané lokality a je zpracován ve třech možných variantách, které jsou následně vyhodnoceny z hlediska nákladů na realizaci a očekávaných výnosů.
This thesis deals with the issue of re-use of brownfields. The main aim of the thesis is to find the best possible use of a specific brownfield in the city of Brno. The subject of this draft is a brownfield called Bývalý hotel Metropol located in the Brno district of Trnitá. The draft solution is based on analyzes of the given site and is elaborated in three possible variants which are evaluated in therm of implementation costs and expected returns.
Description
Citation
VALOVÁ, L. Analýza a návrh způsobu využití brownfield v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Puchýř, CSc. (místopředseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)
Date of acceptance
2017-10-31
Defence
Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Analýza a návrh způsobu využití brownfield v Brně. Diplomantka na otázku vedoucího práce odpověděla. Diplomantka na otázky oponenta odpověděla. Diplomantka na otázky odpověděla. Diplomantka závěrečnou práci obhájila.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO