Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce popisuje metodologický základ pro ocenění nemovitých věcí. Provedená případová studie prezentuje ocenění vybraného pozemku v katastrálním území Podolí u Brna, obec Podolí a stanovení ceny zjištěné a ceny obvyklé ve třech stupních podle měnících se podmínek územního plánu . Na základě získaných výsledků je vyhodnoceno, jak změny jednotlivých stupnů územního plánování mají vliv na cenu pozemku a čím jsou rozdíly způsobeny.
This diploma thesis describes methodology background for price evaluation of real properties. The case study presents the evaluation of selected land in cadastral area Podolí u Brna, town Podolí in different conditions of town and country planning. The administrative price and market price are obtained from evaluation in three different steps of country planning. The obtained results are interpreted and changes in prices are outlined with an effect of town and country planning changes.
Description
Citation
SLAVÍK, J. Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Puchýř, CSc. (místopředseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)
Date of acceptance
2017-10-31
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků. Diplomant na otázku vedoucího práce odpověděl. Diplomant na otázky oponenta odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO