Webový nástroj pro vyhodnocování multifunkčních tiskáren metodou Print & Scan

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá spôsobmi nastavovania farebného tlačového prispôsobenia na softvérovej a hardvérovej úrovni kancelárskych tlačiarní. Práca popisuje návrh a implementáciu webového nástroja využívajúceho metódu Print & Scan, slúžiaceho na automatizované vyhodnocovanie kvality tlače multifunkčných tlačiarní, bez pomocných prístrojov. Práca sa taktiež zaoberá tvorbou tlačového vzoru, ktorý je potrebný k overovaniu kvality tlače pomocou tejto metódy. V neposlednom rade práca popisuje spôsob analýzy naskenovaného tlačového vzoru.
Semestral thesis deals with the way of color management on software and hardware level of office printers. Thesis describes design and implemetation of web tool, which uses Print & Scan method for automatic evaluation printing quality of multifunction printers without any auxiliary tools. Thesis also describes creation of printing pattern needed to evaluate the printing quality, using Print & Scan method. Finally thesis describes the way of analyzing scanned pattern.
Description
Citation
LIPJANEC, S. Webový nástroj pro vyhodnocování multifunkčních tiskáren metodou Print & Scan [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) doc. Ing. Martin Čadík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-12
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO