Generování hesel na základě pravidel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá generováním hesel na základě pravidel, paralelním generováním hesel s využitím GPU a frameworku OpenCL. V práci je řešen návrh generátoru hesel pro nástroj Fitcrack. Modul pro generování využívá strojového učení na reálných heslech ke zkrácení potřebného času k nalezení správného hesla.
The thesis describes password generation based on rules and parallel generation of passwords on GPU with OpenCL framework. The thesis addresses the design of a password generator for Fitcrack tool. Module for generation of passwords uses machine learning with real passwords to reduce time to find a correct password.
Description
Citation
JIRÁNEK, K. Generování hesel na základě pravidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (předseda) doc. Dr. Ing. Petr Hanáček (místopředseda) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Veselý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-16
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " A ".
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO