Grafické rozhraní letových displejů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Referee
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vizualizací letových dat. Obsahuje popis matematicko fyzikálního modelu letadla, přístrojů používaných při zobrazování letových veličin a proces vývoje primálního letového displeje pro letecký simulátor. Displej je implementován s využitím jazyka C++ a grafické knihovny OpenGLTato bakalářská práce se zabývá vizualizací letových dat. Obsahuje popis matematicko fyzikálního modelu letadla, přístrojů používaných při zobrazování letových veličin a proces vývoje primálního letového displeje pro letecký simulátor. Displej je implementován s využitím jazyka C++ a grafické knihovny OpenGL.
This bachelor thesis deals with the flight data visualization. It contains a description of the airplane mathematics and physics model, instruments used for flight data visualization and process of creating a primary flight display for flight simulator. The display is created using C++ language and OpenGL graphics library.
Description
Citation
TABÁŠEK, M. Grafické rozhraní letových displejů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Dana Hliněná, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-16
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm ... Otázky u obhajoby: How would you visualize the critical states of the aircraft or exceeding the flight envelope limits? Which variables should be monitored in this way.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO