Sada aplikací pro demonstraci real-time vlastností uC/OS-III na platformě FITkit 3

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce seznamuje čtenáře se základními pojmy z oblasti real-time systémů a real-time operačních systémů. Popisuje operační systém uC/OS-III, zejména jeho jádro, základní datové struktury a služby aplikačního rozhraní. Nachází se zde také popis metod, jakými je možné testovat operační systémy reálného času. Některé z těchto metod byly naimplementovány, na jejich základě bylo provedeno měření a výsledky jsou v závěru práce diskutovány.
This Bachelor’s thesis provides an introduction to fundamental terms of real-time systems and real-time operating systems. It describes operating system uC/OS-III, focuses on its kernel, data structures and application programming interface. There is also a description of methods which can be used to test real-time operating systems. Some of these methods were implemented, the measurement was performed afterwards and results were written at the end of this thesis.
Description
Citation
KOUTNÝ, V. Sada aplikací pro demonstraci real-time vlastností uC/OS-III na platformě FITkit 3 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (předseda) doc. Dr. Ing. Petr Hanáček (místopředseda) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Veselý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-16
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: Je možné popisované testovací postupy a úlohy využít i pro ověření výkonnostních parametrů dalších zástupců RTOS operačních systémů (viz str. 13 v technické zprávě)? Zkoumal jste v rámci prováděných testů vliv např. DMA mechanismů? Pokud tomu tak není, pokuste se nastínit, jakým způsobem by se dalo postupovat. Pokuste se prosím o stručné shrnutí toho, které hardwarové komponenty dostupné coby periferie či funkční prvky mikrokontroléru Kinetis K60 jste při testech použil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO