Systém pro oceňování nemovitostí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce je návrh a implementace systému pro oceňování nemovitostí, který má být v praxi využitelný především soudními znalci a realitními makléři. Výsledný nástroj zároveň zohledňuje aktuální právní a daňové předpisy týkající se oceňování. Toto zohlednění a zároveň reálná data získaná ze souvisejících projektů přispívají k praktické využitelnosti v komerční sféře.
The aim of this work is to design and implement a real estate appraisal system, which will be used especially by judicial experts and real estate brokers. The final tool also reflects current legislation regarding the appraisement. This reflection and real data obtained from related projects contribute to usability in the commercial sector.
Description
Citation
ELIÁŠ, F. Systém pro oceňování nemovitostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda) doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) RNDr. Vlasta Krupková, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-06-13
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Je možné také brát v potaz typ nemovitosti (např. byt v paneláku bude mít určitě jinou cenu než byt v novostavbě)? Bylo by možné o toto vaše řešení rozšířit?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO