Získávání informací o cenách vozidel prodávaných napříč ČR

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit aplikaci pro získávání informací o vozidlech z různých autobazarů napříč ČR. Informace jsou získávány vyhledáváním klíčových slov z HTML a prostého textu. Aplikace obsahuje několik skriptů pro stahování informací a jednoduché uživatelské rozhrání. Nalezena data jsou ukládána do databáze a bakalářská práce Nikolase Kantora s nimi pracuje. Aplikace prozatím funguje pouze na lokálním zařízení. Celý projekt využívá tyto technologie: HTML, CSS, PHP a MySQL.
The main aim of this bachelor thesis is to create an application for obtaining information about vehicles from different car dealers across the Czech Republic. Information is obtained by searching for keywords from HTML and plain text. The application contains several scripts for downloading information and simple user experience. Data found are stored in the database and Nikolais Kantor's bachelor thesis works with them. The app is currently running only working on your localhost. The entire project uses the following technologies: HTML, CSS, PHP and MySQL.
Description
Citation
KOVÁŘ, T. Získávání informací o cenách vozidel prodávaných napříč ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda) doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) RNDr. Vlasta Krupková, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-06-13
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " D ". Otázky u obhajoby: Jakým způsobem je ve vašem řešení ošetřena situace, že je dané vozidlo prodáno a již není v nabídce. Je zajištěno jeho smazání z databáze? Jaká je úspěšnost získávání inzerátů z jednotlivých stránek autobazarů? Proveďte stručné zhodnocení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO