Jednoduchá detekční souprava průmyslových škodlivin

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Bakalářská práce je zaměřená na zhodnocení používaných detekčních souprav a prostředků se zaměřením na průmyslové škodliviny. Součástí práce je i zhodnocení úniků škodlivin do prostředí za uplynulých 10 let. Výstupem práce by měl být návrh jednoduché detekční soupravy pro vybrané skupiny škodlivin.
The baccalaureate work is intent on estimation used detection suits and agents with a view to industrial harmful substances. Part of work is also estimation escapes injurants to the environment behind passed 10 years. Exit work should be proposal simple detection changes for choice insider injurants.
Description
Citation
LYSÝ, J. Jednoduchá detekční souprava průmyslových škodlivin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Comittee
prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (předseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-25
Defence
Student prezentoval výsledky své bakalářské práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta bakalářské práce, student se vyjádřil k připomínkám a dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO