Study of Behaviour of Beams and Panels Based on Influence of Rigidity

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-09-26
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Elsevier
Altmetrics
Abstract
The aim of this paper is the elaboration of a study on the real behaviour of beams and thin panels considering the effect of large deflection. The classic plate theory was developed for panels whose deflections are lower than their depth. This is so-called a simple deflection theory. At thin panels of steel or structural glass the deflections are higher than their depth. Therefore, we have to apply the large deflection theory. Membrane effects influence the behaviour of thin panels. Typical rigid beams can be analyzed by a classic elastic theory. The results of large deflection theory give more accurate image of behaviour of non-rigid structures. Therefore, it is necessary to realize non linear calculations. The numerical models are realized using ANSYS software based on finite element method. Numerical models were realised using space and planar finite elements. They were analyzed by linear and nonlinear computation. The resulting computations were compared. Results using large deflection theory may provide more favourable base for designing of structural element and they correspond to actual beam and plate behaviour.
Cílem tohoto článku je vypracování studie o skutečném chování nosníků a tenkých desek s uvážením vlivu velkých průhybů. Klasická desková teorie byla vyvinuta pro desky jejichž průhyb je menší než jejich výška. To je takzvaná teorie malých průhybů. U tenkých desek z oceli nebo konstrukčního skla jsou průhyby větší než je jejich tloušťka. Proto je nutné použít teorii velkých průhybů. Membránové účinky ovlivňují chování tenkých desek. Typické tuhé nosníky mohou být analyzoány klasickou teorií pružnosti. Výsledky podle teorie velkých průhybů dávají přesnější představu o chování netuhých konstrukcí. Proto je nezbytné provést nelineární výpočet. Numerické modely jsou realizovány pomocí softwaru ANSYS založeném na metodě konečných prvků. Numerické modely byly vytvořeny pomocí prostorových a plošných konečných prvků. Modely byly analyzovýna lineárním a nelineárním výpočtem. Výsledky obou výpočtů byly vzájemně porovnány. Výsledky podle teorie velkých průhybů mohou poskytnout příznivější základ pro návrh konstrukčních prvků a současně odpovídají skutečnému chování nosníků a desek.
Description
Citation
Procedia Engineering. 2012, vol. 40, issue 9, p. 363-368.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705812024952
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Citace PRO