Study of Behaviour of Beams and Panels Based on Influence of Rigidity

dc.contributor.authorPešek, Ondřejcs
dc.contributor.authorMelcher, Jindřichcs
dc.coverage.issue9cs
dc.coverage.volume40cs
dc.date.accessioned2020-08-04T11:01:49Z
dc.date.available2020-08-04T11:01:49Z
dc.date.issued2012-09-26cs
dc.description.abstractThe aim of this paper is the elaboration of a study on the real behaviour of beams and thin panels considering the effect of large deflection. The classic plate theory was developed for panels whose deflections are lower than their depth. This is so-called a simple deflection theory. At thin panels of steel or structural glass the deflections are higher than their depth. Therefore, we have to apply the large deflection theory. Membrane effects influence the behaviour of thin panels. Typical rigid beams can be analyzed by a classic elastic theory. The results of large deflection theory give more accurate image of behaviour of non-rigid structures. Therefore, it is necessary to realize non linear calculations. The numerical models are realized using ANSYS software based on finite element method. Numerical models were realised using space and planar finite elements. They were analyzed by linear and nonlinear computation. The resulting computations were compared. Results using large deflection theory may provide more favourable base for designing of structural element and they correspond to actual beam and plate behaviour.en
dc.description.abstractCílem tohoto článku je vypracování studie o skutečném chování nosníků a tenkých desek s uvážením vlivu velkých průhybů. Klasická desková teorie byla vyvinuta pro desky jejichž průhyb je menší než jejich výška. To je takzvaná teorie malých průhybů. U tenkých desek z oceli nebo konstrukčního skla jsou průhyby větší než je jejich tloušťka. Proto je nutné použít teorii velkých průhybů. Membránové účinky ovlivňují chování tenkých desek. Typické tuhé nosníky mohou být analyzoány klasickou teorií pružnosti. Výsledky podle teorie velkých průhybů dávají přesnější představu o chování netuhých konstrukcí. Proto je nezbytné provést nelineární výpočet. Numerické modely jsou realizovány pomocí softwaru ANSYS založeném na metodě konečných prvků. Numerické modely byly vytvořeny pomocí prostorových a plošných konečných prvků. Modely byly analyzovýna lineárním a nelineárním výpočtem. Výsledky obou výpočtů byly vzájemně porovnány. Výsledky podle teorie velkých průhybů mohou poskytnout příznivější základ pro návrh konstrukčních prvků a současně odpovídají skutečnému chování nosníků a desek.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent363-368cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.identifier.citationProcedia Engineering. 2012, vol. 40, issue 9, p. 363-368.en
dc.identifier.doi10.1016/j.proeng.2012.07.109cs
dc.identifier.issn1877-7058cs
dc.identifier.other94211cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69373
dc.language.isoencs
dc.publisherElseviercs
dc.relation.ispartofProcedia Engineeringcs
dc.relation.urihttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705812024952cs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unportedcs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1877-7058/cs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cs
dc.subjectkonstrukční sklo
dc.subjecttenká deska
dc.subjectmetoda konečných prvků
dc.subjectteorie velkých průhybů
dc.subjectstructural glassen
dc.subjectthin plateen
dc.subjectfinite element methoden
dc.subjectlarge deflection theoryen
dc.titleStudy of Behaviour of Beams and Panels Based on Influence of Rigidityen
dc.title.alternativeStudie působení nosníků a desek založená na vlivu tuhostics
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
sync.item.dbidVAV-94211en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.04 13:01:49en
sync.item.modts2020.08.04 12:32:34en
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcícs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
1s2.0S1877705812024952main.pdf
Size:
473.56 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
1s2.0S1877705812024952main.pdf