Glass fibre reinforced cement based composite: fatigue and fracture parameters

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009-06-15
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This paper introduces the basic fracture mechanics parameters of advanced building material - glass fibres reinforced cement based composite and its fracture and fatigue behaviour is investigated. To this aim three-point bend (3PB) specimens with starting notch were prepared and tested under static (l-d diagram) and cyclic loading (Paris law and Wöhler curve). To evaluate the results the finite element method was used for estimation of the corresponding values of stress intensity factor for the 3PB specimen used. The obtained results are compared with literature data.
Článek představuje základní parametry lomové mechaniky pokročilých stavebních materiálů - skleněnými vlákny vyztužené cementové kompozity, je zkoumáno jejich lomové a únavové chování. Za tímto účelem byly vyrobeny vzorky se zářezem a testovány v tříbodovém ohybu (3BO) za statického (l-d diagram) a cyklického zatěžování (Parisův zákon a Wöhlerova křivka). K vyhodnocení výsledků byla pro odhad odpovídající hodnoty faktoru intenzity napětí pro 3BO vzorky použita metoda konečných prvků. Získané výsledky jsou porovnány s údaji v odborné literatuře.
Description
Citation
Applied andComputational Mechanics. 2009, vol. 3, issue 2, p. 363-374.
https://www.kme.zcu.cz/acm/acm/article/view/58
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
DOI
Citace PRO