Glass fibre reinforced cement based composite: fatigue and fracture parameters

dc.contributor.authorSeitl, Stanislavcs
dc.contributor.authorKeršner, Zbyněkcs
dc.contributor.authorBílek, Vlastimilcs
dc.contributor.authorKnésl, Zdeněkcs
dc.coverage.issue2cs
dc.coverage.volume3cs
dc.date.accessioned2017-08-14T06:46:32Z
dc.date.available2017-08-14T06:46:32Z
dc.date.issued2009-06-15cs
dc.description.abstractThis paper introduces the basic fracture mechanics parameters of advanced building material - glass fibres reinforced cement based composite and its fracture and fatigue behaviour is investigated. To this aim three-point bend (3PB) specimens with starting notch were prepared and tested under static (l-d diagram) and cyclic loading (Paris law and Wöhler curve). To evaluate the results the finite element method was used for estimation of the corresponding values of stress intensity factor for the 3PB specimen used. The obtained results are compared with literature data.en
dc.description.abstractČlánek představuje základní parametry lomové mechaniky pokročilých stavebních materiálů - skleněnými vlákny vyztužené cementové kompozity, je zkoumáno jejich lomové a únavové chování. Za tímto účelem byly vyrobeny vzorky se zářezem a testovány v tříbodovém ohybu (3BO) za statického (l-d diagram) a cyklického zatěžování (Parisův zákon a Wöhlerova křivka). K vyhodnocení výsledků byla pro odhad odpovídající hodnoty faktoru intenzity napětí pro 3BO vzorky použita metoda konečných prvků. Získané výsledky jsou porovnány s údaji v odborné literatuře.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent363-374cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.identifier.citationApplied andComputational Mechanics. 2009, vol. 3, issue 2, p. 363-374.en
dc.identifier.issn1802-680Xcs
dc.identifier.other48749cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69354
dc.language.isoencs
dc.relation.ispartofApplied andComputational Mechanicscs
dc.relation.urihttps://www.kme.zcu.cz/acm/acm/article/view/58cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1802-680X/cs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectcement based compositeen
dc.subjectglass fibreen
dc.subjecteffective fracture toughnessen
dc.subjectParis lawen
dc.subjectWöhler curveen
dc.subjectkompozit na bázi cementu
dc.subjectskleněné vlákno
dc.subjectefektivní lomová houževnatost
dc.subjectParisův zákon
dc.subjectWöhlerova křivka
dc.titleGlass fibre reinforced cement based composite: fatigue and fracture parametersen
dc.title.alternativeKompozity na bázi cementu vyztužené skleněnými vlákny: únavové a lomové parametrycs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
sync.item.dbidVAV-48749en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.04.01 06:07:37en
sync.item.modts2020.04.01 05:47:45en
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechanikycs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
585742PB.pdf
Size:
549.59 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
585742PB.pdf