Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Navrhovaný objekt reaguje na zkosené nároží řešené parcely pootočením hmoty menzy v přízemí a objemu kolejí nad ní. Pod vyčnívající horní hmotou vzniká krytý hlavní vstup do budovy. Přízemí budovy přímo navazuje na sousedící hotel Austerlitz, vyšší podlaží ustupují od uliční fronty. Hmota kolejí zde respektuje stávající prosklené nároží v nejvyšším podlaží hotelu Austerlitz. Fasády do ulic Táborského nábřeží a Vídeňská jsou pokryté drátěným pletivem, po kterém budou růst popínavé rostliny. V místech oken do studentských pokojů budou v pletivu vytvořeny otvory. Studentské bydlení je navrženo jako mezonetové. Tyto dvoupodlažní mezonety jsou rozděleny do několika skupin zahrnujících 5 až 8 pokojů. Každá skupina má svůj vlastní “obývací pokoj” a kuchyňku.
The proposed building responds to a chamfered corner of the solved plot by turning the mass of the dining hall on the ground floor and the mass of the student dormitory above it. Under the protruding upper mass arises covered main entrance to the building. The ground floor of the building is directly connected to the adjacent hotel Austerlitz. The higher levels are stepping back from the street front. The mass of the student dormitory respects here the current glass corner on the top floor of the building Austerlitz. The facades to the streets Táborského nábřeží and Vídeňská are covered with a wire mesh to enable the creepers grow on it. There will be gaps in the wire mesh in front of the windows to the student rooms. The student housing is designed as maisonettes. These two storey maisonettes are divided into several groups including 5 to 8 rooms. Each group has its own “living room” and kitchenette.
Description
Citation
DVOŘÁKOVÁ, E. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Marek Štěpán (předseda) Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D. (člen) Ing. arch. Roman Gale (člen) Ing. arch. Petr Kopečný (člen) doc. Ing. Zdenka Lhotáková, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-05-24
Defence
Studentka představila svou práci a reagovala na podněty a připomínky oponenta a vedoucího práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO