REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Architektonický návrh sa snaží rešpektovať stávajúce objekty záhrady ako významné pamiatkovo chránené objekty. Vstup do novonavrhovanej časti holandskej záhrady je koncipovaný z pôvodného vstupného objektu do arkády, ktorá v náväznosti na dva objemy navrhnutých stavieb vytvorí vežkorysé vstupné “U” prezentačné vstupné nádvorie s otvorenou priehžadovou osou do pomarančovej záhrady. Vstup spája arkádou dva objekty s galériou a kaviarňou pričom využíva chodbu tropického skleníka vybratím otvorov v jeho severnej fasáde. Priehžadová os je členená fontánou s pôvodnou sochou vodného božstva a externým pavilónom na prieniku osí vstupov do formálnej,kvetnej záhrady . Výraz navrhnutých objektov hžadá inšpiráciu v klasicistickom čestnom dvore. Ako vertikálny prvok využíva v arkádach úzke stĺpy vynášajúce horizontálne dosky. Využíva biely pohžadový betón členený do prvkov v kombinácii s drevom. Návrh sa odohráva v jednom podlaží. Vstupné prezentačné nádvorie ako aj zeleň je svojou kompozíciou výrazne inšpirovaná holandským umením De stijl. Plošný charakter holandských tulipánových sadov vzrastá v pomarančovej záhrade korunami citrusov. Pomarančová záhrada je v náväznosti na poslednú vstupnú os do formálnej kvetnej záhrady ukončená jednoduchou hmotou skleníka so štrukturálnym zasklením , ktoré predznačuje základný raster kvetnej záhrady. Os celej záhrady ja vizuálne prepojená s ulicou.
Architecture is inspirated by klasicism greenhouses and old entrance building with green houses. Facade is compounded from vertical columns and horizontal ceilings. New buildings are creating new court, which is open to dutch garden. New objects are from white concrete.
Description
Citation
PLÁVKA, J. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Viktor Rudiš (předseda) doc. Ing. arch. Dagmar Glosová, CSc. (člen) doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc. (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Marek Štěpán (člen)
Date of acceptance
2009-05-25
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO