Formy elektronického marketingu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Ve své bakalářské práci se budu zabývat elektronickým marketingem podniku PROZK s.r.o. Moje práce bude řešit, zda podnik dostatečně využívá této formy marketingu a pokud ne, navrhnu konkrétní postupy a řešení pro tuto firmu. Zejména se zaměřím na webové stránky, bannery, emailový marketing a v neposlední řadě také na elektronický obchod podniku PROZK s.r.o. Mým úkolem bude navrhnout změny pro větší odlišení od konkurence, zviditelnění podniku na internetu, lepší informovanost zákazníků, a tím dosáhnu většího obratu podniku a získání nových zákazníků.
In my Bachelor study i am going to deal with electronical marketing of the company PROZK s.r.o. (limited company). My job will be to solve the problem if the company is doing it's best in the publicity of this kind of marketing and if not i am going to propose particular kind of resolution for this company. Especially i am going to propose on the web sites, banners, e-mail marketing and also electronical trade of the company PROZK s.r.o. My imposition will be to propose changes for bigger differentiation from competition, visualization of the company on the internet, better informedness of the clients and try to reach bigger sale of the company and gain new clients.
Description
Citation
GRYGOVÁ, E. Formy elektronického marketingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda) prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Němec (člen)
Date of acceptance
2008-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO