REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
K celému komplexu jsem přistupoval se snahou o co nejjednoduší řešení, které by co nejméně zasahovalo do konceptu zahrady budovami a o to více se snažilo prostor vyřešit jako čistý, moderní a jednoduchý park který bude reflektovat původní provedení zahrad současnými vyjadřivacími prostředky. Celá zahrada se odvíjí od osy spojení voliéry a studeného skleníku v jižní části. Tato osa prochází dále přes podloubí vstupního objektu a dále průchodem přes tropický skleník až do severní části zahrady kde je prodloužena až na konec zahrady kde je ukončena vodním prvkem. Kolmo na tuto osu navazují protažené cesty z Květné zahrady které kříží hlavní osu a jsou vždy ukončeny drobným vodním prvkem. Co se týče budov tak je jich v zahradě umístěno přiměřené množství. V severní části kavárna a pak 2 boxy které tvoří uzavřené prostory s vlastní atmosférou. Tzv. zahrady v zahradě. Vjemová bohatost oproti jednoduchosti hlavní zahrady. V jižní části je situováno zahradnické centrum, prodejna výpěstků a zázemí pro dětské hřiště.
Project is situated in Kvetna garden in Kromeriz. All project is very clean, smart and minimalistic. All functions is located in ground floor of existing building. There is ticket office, shop, educating center and library. In garden is located only small cofee house and wood boxes which is like garden in garden. In theese boxes is sited orange trees and tulips. In other boxes is sited gardendig and stuffs like that.
Description
Citation
ODSTRČILÍK, V. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Vladimír Kozumplík (předseda) Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D. (člen) Ing. arch. Roman Gale (člen) doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Svoboda (člen)
Date of acceptance
2009-05-26
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO