Analýza vybraných nákladů stavebního objektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných nákladů stavebního objektu. Teoretická část objasňuje problematiku cen, rozpočtů a nákladů, které jsou dále používány v praktické části. Praktická část se zabývá porovnáním dvou stavebních objektů, přičemž jsou srovnávány náklady na jednotlivé objekty a jejich energetická náročnost.
The bachelor thesis deals with analysis of chosen costs of the building. Theoretical part consists of price, budget and cost issues, which are used in practical part. Practical part deals with comparison of two same building facilities while being compared costs of individual objects and their energy intensity.
Description
Citation
KNEBL, T. Analýza vybraných nákladů stavebního objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
Date of acceptance
2017-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO