Problematika odolnosti betonů vůči působení vysokých teplot

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá sledováním odolnosti cementových betonů vůči působení vysokých teplot. V teoretické části bakalářské práce byly popsány změny, které probíhají v betonu, který je vystaven působení vysokých teplot a chování jednotlivých složek betonu. Byly popsány možnosti jak zlepšit odolnost betonu proti působení vysokých teplot vhodnou volbou složek, nebo přídavkem rozptýlené výztuže. V experimentální části byly testovány betony s čedičovými a polypropylenovými vlákny s čedičovým kamenivem. Byly pozorovány změny pevnosti v tlaku a změny objemových hmotností v závislosti na působení vysokých teplot. Byly sledovány změny rozptýlené výztuže z polypropylenových vláken, celulózových a čedičových vláken po tepelném namáhání.
Bachelor´s thesis deals with resistance of cement concrete to high temperatures. Theoretical part of bachelor´s thesis describes changes that occures in concrete at thermal loading and behavior of each component of concrete. Next there were discribed ways to improve resistance of concrete to high temperatures, by choosing the right component or by adding fibre reinforcement. In experimental part composites with bassalt and polypropylen fibre and with bassalt aggregates were tested. In these composites changes of compressive strenght and changes of density were mesured according to the thermal loading. Next individual fibre reinforcement polypropylen, celulose and bassalt fibres were exposed to the thermal loading and their changes were observed.
Description
Citation
KREJČÍK, J. Problematika odolnosti betonů vůči působení vysokých teplot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Date of acceptance
2017-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO