Konstrukce zastřešení srubového objektu v Krkonoších

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem mé bakalářské práce je návrh a statistické posouzení dvou variant dřevěných nosných konstrukcí krovu pro srubový rodinný dům. První varianta je z hranolového řeziva, druhá se zabývá posouzením krovu z kuláčů. Stavba má 2 podlaží – 1. nadzemní patro a z části obytné podkroví. Konstrukce krovu je tvořena dvěma prolínajícími se sedlovými krovy. Půdorysné rozměry konstrukce krovu jsou 22x13,3 m a výška 6,6 m vyššího z obou krovů. Stavba se nachází v Krkonoších nedaleko Špindlerova Mlýna, klimatická zatížení jsou zohledněna pro danou oblast.
The major objective of this study is to design and statistically assess two variants of the roof construction at log cabin. The first option is wooden prism. The secon option deals with woundwood. The building has 2 floors – above ground floor and partly residential accit. Roof construction is formed by two intersecting gable roof frames. Ground pland dimension of roof construction is 22x13,3 m and the height of the higher roof frame is 6,6 m. The building is situated in Krkonoše near by Špindlerův Mlýn. Climatic load ares considered in both variants.
Description
Citation
KUNČÍK, V. Konstrukce zastřešení srubového objektu v Krkonoších [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO