Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Koncept návrhu v pôdorysnom tvare L spolu s kompozičnou dostavbou ulice Viedenská vychádza z dostavby mestského blokuvymedzeného ulicami Viedenská, Táborského nábrežie, L.Kopečnej a Kemnná. Kompozične pozostáva z 2 častí vymedzujúcih priestory pre služby a spoločenské aktivity ako doplnok ku obytnej časti. Obe časti majú spoločné prízemie určené gastronomickému účelu.
Draft of L-shaped in plan with the completion of Units compositional streets of Vienna based on completion blokuvymedzeného urban streets of Vienna, Taborsky embankment, and L. Kopečný Kemnná. Compositionally consists of 2 parts vymedzujúcih space for services and social activities in addition to a residential area. Both parts have a common floor for gastronomic purposes.
Description
Citation
PEKÁR, R. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. (předseda) Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. (člen) Ing. arch. Lenka Kropšová (člen) Ing. arch. Petr Uhlíř (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-05-24
Defence
Student představil svou práci a reagoval na podněty a připomínky oponenta a vedoucího práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO