The Evaluation of Noise Spectroscopy Tests

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-12-10
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
MDPI
Altmetrics
Abstract
The paper discusses mathematical tools to evaluate novel noise spectroscopy based analysis and describes, via physical similarity, the mathematical models expressing the quantitative character of the modeled task. Using the Stefan–Boltzmann law, the authors indicate finding the spectral density of the radiated power of a hemisphere, and, for the selected frequency interval and temperature, they compare the simplified models with the expression of noise spectral density according to the Johnson–Nyquist formula or Nyquist’s expression of the function of spectral density based on a derivation of Planck’s law. The related measurements and evaluations, together with analyses of the noise spectroscopy of periodic resonant structures, are also outlined in the given context.
Článek popisuje matematické nástroje pro vyhodnocení analýz moderní šumové spektroskopie a pomocí fyzickální podobnosti popisuje matematické modely, které vyjadřují kvantitativní charakter modelovaného úkolu. Pomocí Stefanova-Boltzmannova zákona, autoři ukazují zjištěné spektrální hustoty vyzářeného výkonu polokoule, a pro vybrané frekvenční intervaly a teploty, porovnávají zjednodušené modely s výrazy pro spektrální hustoty šumu podle vzorce Johnson – Nyquist nebo s Nyquist výrazem funkce spektrální hustoty na základě odvození Planckova vyzařovacího zákona. Související měření a hodnocení, jakož i analýzy šumu spektroskopie periodických rezonančních struktur, jsou rovněž uvedeny v daném kontextu.
Description
Citation
ENTROPY. 2016, vol. 18, issue 12, p. 1-16.
http://www.mdpi.com/1099-4300/18/12/443
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO