Usměrňovače s nízkým napájecím napětím a s nízkou spotřebou pro zpracování biologických signálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá problematikou návrhu usměrňovačů s nízkým napájecím napětím a nízkou spotřebou s důrazem na využití technologie CMOS. První kapitola se zabývá základními biologickými signály, způsoby jejich získávání a zpracování. Druhá kapitola popisuje nejčastější konstrukce usměrňovačů a posuzuje jejich vhodnost pro využití v biomedicínských aplikacích. Třetí kapitola popisuje různé struktury operačních zesilovačů využívaných při konstrukci usměrňovačů. Čtvrtá kapitola se zabývá návrhem usměrňovače s použitím různých struktur operačních zesilovačů a jejich porovnáním.
This thesis deals with the design of precision rectifier for low voltage and low power aplocations in CMOS technology. First chapter introduces most common biological signals and it’s acquision and processing. Second chapter describes different types of rectifiers it’s usability in low power aplications and suitability for biomedical signal processing. Third chapter shows different operational amplifier topologies used in precision rectifier circuits. Fourth chapter deals with design of precision rectifier using different operational amplifier structures and it’s comparison.
Description
Citation
BÁRTA, J. Usměrňovače s nízkým napájecím napětím a s nízkou spotřebou pro zpracování biologických signálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Josef Šandera, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Pekárek, Ph.D. (člen) Ing. Jitka Brüstlová, CSc. (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s řešením své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále odpověděl na otázky komise: 1) co je corner analýza? 2) uvažuje se o realizaci obvodu? 3) nakreslete můstkový diodový usměrňovač. 4) proč jste zvolil danou hodnotu napájecího napětí? 5) existuje omezení ve velikosti tranzistorů pro danou aplikaci? 6) bylo možné provést simulaci obvodu na biologických signálech? Jak by se obvod zachoval? Jak vypadají frekvenční složky typických biologických signálů?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO