Webový portál pro podporu výuky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto práca sa venuje problematike tvorby webovej stránky na podkladoch redakčného systému wordpress s prihlasovaním SSO cez prihlasovanie na stránkach VUT. Práca v postupných krokoch popisuje atribúty SSO a spôsoby, akými môžme tento cieľ dosiahnuť a zrealizovať vo webových službách. Ďalej sa práca venuje funkciám štandardu federácie eduid.cz a technológiam, ktoré jej slúžia. V praktickej časti sa práca venuje návrhu stránky, webovým aplikáciam, uložiskom prístupnym pre uživatelov a funkčnému prihlasovaniu cez stránky VUT s evidovaním prihlásených užívateľov.
The thesis is focused on creation of web page based on wordpress development system in work with single sign-on login system via VUT web site in Brno. Thesis stepwise explains SSO atributes and ways how we can achieve this goal to make it work within given web services. Moreover, the thesis also explains functions of eduid.cz federation and technologies that it works with. Practical part is dealing with design of web, web applications, front-end cloud storage accessed by users and page working with login system via VUT sites and registering its users.
Description
Citation
VICEN, Š. Webový portál pro podporu výuky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Karel Burda, CSc. (předseda) Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Blažek (člen) Ing. Anna Kubánková, Ph.D. (člen) Ing. František Urban (člen) Ing. Michal Skořepa, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Popište, jak je možné využit databázi MySQL na ukládání obrázků. Student problematiku vysvětlil. Jaké návrhové vzory jsou použity v systému WordPress? Student dotaz zodpověděl. K čemu bude sloužit vytvořený portál? Student dotaz zodpověděl. Demonstrujte přihlášení k portálu. Student se nedokázal k portálu připojit. Jaký byl největší problém při řešení zadání? Student reagoval na dotaz. Práce je na úrovni středoškolského projektu. Student nedokázal prezentovat její funkčnost.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO