Subjektivní hodnocení QoE streamovaného videa se zaměřením na změnu kvality streamovaného videa

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá vytvořením webové aplikace pro subjektivní hodnocení streamovaného videa. V práci je popsána adaptivní technika streamování, služby pro streamování a objektivní i subjektivní hodnocení streamovaného videa. Podrobněji jsou popsány metody pro měření subjektivního hodnocení, a to metoda laboratorní a Crowdsourcing. Pomocí jazyků HTML, PHP a MySQL je vytvořený webový nástroj pro subjektivní hodnocení streamovaného videa. Pro simulaci změn v síti, jako je například změna propustnosti, jsou vytvořeny scénáře, podle kterých přehrávač volí kvalitu přehrávaného videa. V rámci práce je rovněž rozvedeno měření pomocí laboratorní metody a metody Crowdsourcing, které je použito pro sbírání dat, takto sesbíraná data jsou následně analyzována.
This thesis deals with the process of development of web application for subjective evaluation of streaming video. The thesis describes the adaptive streaming technique, streaming services and both subjective and objective evaluation of streaming video. Methods for measuring of subjective evaluation (namely laboratory method and crowdsourcing method) are described in more detail. A special web-based tool for subjective evaluation of streaming video was created with use of HTML, PHP and MySQL languages. To simulate the network changes, such as changes of the bandwidths, there´re created scenarios where the player selects the quality of the streamed video. The process of collecting data via Laboratory method and Crowdsourcing method is described in the thesis. Collected data are then analyzed.
Description
Citation
NEVŘELOVÁ, M. Subjektivní hodnocení QoE streamovaného videa se zaměřením na změnu kvality streamovaného videa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Mekyska, Ph.D. (člen) Ing. Zoltán Galáž, Ph.D. (člen) Ing. Ivan Míča, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Otázky: Proč je rozložení věkových kategorií v obrázcích 5.1 a 5.2 rozdílné? Měření pomocí dvou různých metod potom nelze přesně porovnat. Studentka odpověděla.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO