Autentizace v IoT

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá možnostmi autentizace v IoT. V úvodu práce jsou popsány vybrané autentizační protokoly z oblasti IoT. V další části jsou popsány technologie NFC a BLE, které nacházejí v oblasti IoT uplatnění. V rámci práce je prakticky imple- mentován Multi-device protokol HDM16 na různých platformách (PC, mobilní telefon, SmartWatch). Protokol umožňuje autentizaci založenou na operacích nad eliptickými křivkami. Nad protokolem jsou provedeny dvě měření (simulované a praktické). V závěru jsou všechny výsledky zhodnoceny.
Bachelor thesis focuses on authentication in the IoT. Some of the authentication protocols from the area of IoT are introduced at the beginning of the thesis. Next part of the thesis describes the NFC and BLE technologies, which can be applied in the IoT. Multi-device protocol is implemented using different devices (PC, mobile phone, SmartWatch). This protocol enables autentication based on the processes above the elliptic curves. Two sets of measurements (simulated and practical) are provided. In the final part of the thesis all the results are assessed.
Description
Citation
DRÁPELA, R. Autentizace v IoT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Hajný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dzurenda, Ph.D. (člen) Ing. Milan Šimek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Sýkora (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Uveďte rozdíl mezi protokolem PAuthKey a DTLS? Srovnejte analyzované protokoly PAuthKey, DTLS a HDM16 z pohledu vhodnosti pro využití v komunikacích typu zařízení – zařízení. Který protokol by byl nejvhodnější a proč? Je MQTT opravdu autentizační protokol? Umožňuje MQTT sestavení klíčů pro komunikaci?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO