Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci společnosti ELSEREMO Stage Technology, a.s. za období let 2009-2011 metodami finanční analýzy a na základě zjištěných výsledků navrhnout vhodná opatření na zlepšení. V první části práce se věnuji představení společnosti, na kterou navazuje teoretická část finanční analýzy podniku. Následuje vlastní výpočtové provedení analýzy a interpretace jejích výsledků. Poslední částí je návrhová část, která je zároveň cílem celé bakalářské práce.
The main object of my bachelor´s dissertation is to evaluate finacial situation of company Elseremo Stage Technology, a.s . in period of 2009 -2011. There were used methods of financial analysis and on base of ascertained results to propose suitable actions and solutions for its improvment. The first part (chapter) deals with introduction of company then it follows in theotetical part of financial analysis of company itself. Then it takes up the real calculations of finacial analysis and performance of their results. The final part - it could be consider as propsal part, is also main object of my bachelor ´s work.
Description
Citation
NOVOTNÁ, T. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Ing. Oto Lipovský (předseda) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (místopředseda) Mgr. Jiří Pospíšil (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO