Udělej si sám

Abstract
Ve svých obrazech se zabývám fenoménem českého kutilství v období normalizace a jeho přeměny do současného DIY šířícího se po internetu. Tato dvě období ve svých obrazech konfrontuji, vzájemně doplňuji, ale i lehce ironizuji a upozorňuji na přímé spojitosti, ale i odlišnosti pojmů kutilství vs. DIY. Zkoumám historický vývoj domácí výroby a její ovlivnění politickou situací, trendy, nástupem internetu a zahlcením člověka informacemi. Zároveň vyjadřuji fascinaci v dostupnosti zdrojů a v naší možnosti být odborníky skoro na vše, ale i fascinace v přítomné ztrátě individuality kvůli masivnímu šíření a dostupnosti materiálu, ale převládající touha po originalitě, které už jde těžko docílit.
In my work I deal with the phenomenon of Czech home made products in the period of normalization and it‘s change to contemporary “DIY”, which is shared on the internet. I confront these two periods in my paintings and complement both of them. But with a little bit of irony, I point out the difference of concepts, last do-it-yourself (normalization era) and contemporary DIY (post-socialist). I examine the historical development of homemade crafts and goods, and the influence caused by the political situation, trends, and the start of the internet and human oversaturation of information. At the same time I am fascinated by the availability of resources and in our possibility of becoming experts almost on everything, but also my interest in the present loss of individuality due to massive sharing on social networks and available materials and yet, the constant desire for originality, which is difficult to achieve.
Description
Citation
VELEBOVÁ, L. Udělej si sám [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
MgA. Vasil Artamonov (předseda) doc. MgA. Luděk Rathouský (člen) MgA. Tomáš Hlavenka (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) doc. MgA. Milan Houser (člen) doc. Mgr. Václav Magid (člen) Mgr. Lenka Sýkorová (člen) Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO