Bez názvu

Abstract
K mojí závěrečné práci jsem si vybrala malbu i přes to, že jsem toto médium v mé předchozí práci příliš nepoužívala. Jak formu i obsah závěrečné práce jsem vybírala až z sentimentálních důvodů, a vrátila jsem se do svých středoškolských let, kdy jsem malbu studovala a mým inspiračním zdrojem byli a i pro tyto malby jsou Pierre Bonnard a Kamila Zemková. Mými malířskými idoly jsou díky velmi strukturální malbě, plné krásné barevnosti a samozřejmě obsahu jejich děl který se objevuje i v mých dílech.
To my final work, I chose the painting, even though I'm the medium in my previous one She was not using too much work. Both the form and the content of the final thesis were selected from the sentimental ones Reasons, and I returned to my high school years when I studied the painting and mine The inspiration source was, and for these paintings are Pierre Bonnard and Kamila Zemková. My Painting idols are due to a very structural painting, full of beautiful colors and of course content Their works which appear in my works.
Description
Citation
KHALEDOVÁ, F. Bez názvu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
doc. MgA. Jan Šrámek, Ph.D. (předseda) prof. akad. soch. Tomáš Ruller (člen) Mgr. Slavomír Krekovič, Ph.D. (člen) MgA. Pavel Sterec, Ph.D. (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen) doc. Mgr. Václav Magid (člen) doc. Mgr. Vladimír Havlík (člen) doc. MgA. Filip Cenek (člen) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) MgA. Jennifer Helia De Felice, Ph.D. (člen) MgA. Tomáš Hrůza (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO