Esence performance

Abstract
Zásadní je otevřenost vůči specifickému zakoušení bytí a možnosti dosažení relativní dokonalosti při horizontu maxima, příp. i následného přehoupnutí se přes tento horizont, tedy naplnění potence v jejím maximu a nejvyšší výkonnosti, jež vrcholí performativním aktem. Ten nás vede k odkazu, jenž je potvrzením autenticity, opravdovosti presence. Taková presen(ta)ce je pak autotelická. Takto aktualizovaná potence, je ve své presen(ta)ci zbavena hédonistického sobectví.
Openness to a specific experience of being and the possibility of achieving relative perfection at the maximum horizon is essential, as is the subsequent move beyond this horizon, that is to say the fulfillment of its potential at its maximum level, culminating in the performative act. This leads us to a link that is the confirmation of authenticity, the reality of presence. Such presence is then autotelic. Potential, updated as such, is in its presentation deprived of hedonistic selfishness.
Description
Citation
MARTINEK, F. Esence performance [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
MgA. Jan Šrámek, Ph.D. (předseda) prof. akad. soch. Tomáš Ruller (člen) Mgr. Slavomír Krekovič, Ph.D. (člen) MgA. Pavel Sterec, Ph.D. (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen) doc. Mgr. Václav Magid (člen) doc. Mgr. Vladimír Havlík (člen) doc. MgA. Filip Cenek (člen) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) MgA. Jennifer Helia De Felice, Ph.D. (člen) MgA. Tomáš Hrůza (člen)
Date of acceptance
2017-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO