Využití ICT nástrojů pro podporu marketingových strategií

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Využití ICT nástrojů v marketingových strategiích, tedy ve své podstatě využití internetového marketingu jako takového, se v dnešní době pro společnosti stává naprosto nezbytnou součástí komunikace se zákazníkem a jeho význam se neustále stupňuje. Cílem bakalářské práce je vlastní řešení využití právě jednoho z ICT nástrojů a rovněž návrh zlepšení jejich využití pro společnost Kasa.cz, s.r.o.
The use of ICT tools in marketing strategies, in its essence the use of Internet marketing as such, is now becoming a necessary part of company's communication with the customer, and its importance is steadily increasing. The aim of the bachelor's thesis is a custom solution using one of the ICT tools, and also a proposal to improve their use for Kasa.cz, s.r.o. company.
Description
Citation
BARNET, L. Využití ICT nástrojů pro podporu marketingových strategií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-21
Defence
Otázky vedoucího: Odpovězeno Otázky oponenta: Odpovězeno Ing. Kříž, Ph.D.: Na základě čeho předpokládáte, že "vyskakující okno" se slevou zvýší počet vracejících se zákazníků? Odpovězeno Ing. Smolíková, Ph.D.: Jakou metodu jste použil při vypracování časového harmonogramu? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO