Návrh uspořádání skladovacích prostor nové výrobně-expedičně-skladovací haly

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na návrh uspořádání skladovacích prostor nové výrobně-expedičně-skladovací haly společnosti DIEFFENBACHER–CZ, hydraulické lisy, s.r.o. (dále jen DCZ). Výsledkem této práce je návrh umístění a rozlohy skladu v rámci výrobně-expedičně-skladovací haly, jejíž součástí je návrh vybavení skladu systémem paletových a konzolových regálů.
The bachelor’s thesis focuses on the warehouse space layout design of the new production, dispatch and warehouse hall in the company DIEFFENBACHER–CZ, hydraulické lisy, s.r.o. (hereinafter DCZ). This work results in the proposal of warehouse area and placement within the production, dispatch and warehouse hall, which includes the proposal of warehouse equipment with pallet and cantilever rack system.
Description
Citation
RIŠOVÁ, L. Návrh uspořádání skladovacích prostor nové výrobně-expedičně-skladovací haly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-16
Defence
Otázky oponenta - odpovězeno Otázky vedoucího - odpovězeno prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. - "Jak jsou vyčísleny úspory plynoucí z návrhu?" - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO