Mechanické vlastnosti Al slitiny připravené pomocí procesu SLM

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá vlastnostmi hliníkových slitin vyráběných procesem SLM. Rešeršní část práce je zaměřena na popis technologie selektivního laserového tavení, defekty mikrostruktury a mechanické vlastnosti hliníkových slitin připravených touto technologií. Experimentální část práce se zabývá volbou parametrů procesu SLM za účelem přípravy objemných vzorků. Základní mechanické charakteristiky byly určovány zkouškou tahem za pokojové teploty. V rámci práce byla také hodnocena mikrostruktura materiálů a prováděna fraktografická analýza pro posouzení mechanismů porušování. Získané materiálové charakteristiky byly porovnány s vlastnostmi materiálů stejných skupin vyráběných konvenčními technologiemi.
The master's thesis deals with properties of aluminium alloys prepared by SLM process. The teoretical part of thesis is focused on decribtion of selective laser melting technology, metallurgical defects and mechanical properties of aluminium alloys processed by this technology. The experimental part of this thesis deals with selections of the SLM process parameters suitable for samples preparation in bulk. Tensile testing at room temperature was used for evaluation of basic mechanical properties. Metallographic and fractographic analyses were performed for evaluation of the microstructure and fracture mechanisms. The materials characteristics obtained on SLM samples were compared with the properties of the same materials grade produced by conventional technologies.
Description
Citation
VITÁSEK, L. Mechanické vlastnosti Al slitiny připravené pomocí procesu SLM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Materiálové inženýrství
Comittee
prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (člen) prof. RNDr. Karel Maca, Dr. (člen) prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. (člen) doc. Ing. Jana Sobotová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO