Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na varianty financování dlouhodobého majetku. Informuje o finančním stavu společnosti a o jejích možnostech, jakým lze financovat pořízení majetku. Dále srovnává různé nabídky úvěrů a leasingu, které jsou dostupné na trhu, a na závěr vyhodnotí který způsob financování je pro společnost nejvhodnější.
This bechelor´s thesis is focused on variatons of financing fixed assets. Informs about finacial state of company and its options with which it can finance purchasing assets. Compare different offers of loan and leasings, which are available on the market, and at the end of the work evaluate which form of financing is the best for company.
Description
Citation
KOHOUT, M. Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (předseda) Ing. Ladislav Žalio (místopředseda) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen) Ing. Filip Šimeček (člen) Ing. Michala Strnadová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-22
Defence
Vedoucí práce nedoporučil práci k obhajobě. Práce není přijata k obhajobě. Obhajoba je dle č. 12 odst. 9 Směrnice děkana č. 1/2016 klasifikována stupněm "F".
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO