Modelování predikce bankrotu zemědělských podniků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zaměřená na problematiku predikce bankrotu firem podnikající v odvětví zemědělství v České republice. Úvodní část se skládá z úvodu do odvětví zemědělstkých firem a teoretického popisu modelů bankrotu využivaných v akademické sféře. V praktická část práce je rozdělena do dvou úseků. V prvním je provedena aplikace dat dostupných z veřejných zdrojů do určitých modelů bankrotu a jejich hodnocení. Následující úsek je zaměřen na zdokonalení nejslibnějšího modelu s cílem maximalizovat jeho přesnot.
This master’s thesis is focused on problematic within the prediction of bankruptcy of companies operating in the field of agriculture in Czech republic. First part consists of introduction to companies that do business in field of agriculture and it describes bankruptcy models that are used in academicals sphere. Other part of thesis is divided into two sub-parts. First part is dedicated to an application of data into models of bankruptcy and their evaluation. Second part is focused on improvement of the best model and its main goal is to maximize the precision of the bankruptcy.
Description
Citation
POKORNÝ, P. Modelování predikce bankrotu zemědělských podniků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
prof. Ing. Iva Živělová, CSc. (předseda) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-12
Defence
otázky vedoucího: zodpovězeno otázky oponenta: zodpovězeno další otázky: prof. Kocmanová: Jak byl určen testovací vzorek a jak velký byl vzorek? Jak byly upraveny hodnoty pro další práci? Jaká byla časová řada? Jak byly podniky rozděleny, podle čeho byly rozděleny (bankrotní, aktivní)? Jak byla definována šedá zóna? - zodpovězeno dr. Pavláková Dočekalová: Jak jste řešil multikolinearitu? Na základě čeho byly vyloučeny určité ukazatele? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO