Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
The diploma thesis is focused on the analysis of the selected business subject Oknoplast Slovakia, s. r.o. On the basis of the analyzed analytical methods of the internal and external environment of the company, the overall situation of the company is evaluated. The Králičkov Quick Test evaluates the financial situation of the company. At the end of the thesis there are suggestions to improve the current situation.
Diplomová práca je zameraná na analýzu vybraného podnikateľského subjektu Oknoplast Slovensko, s. r.o. Na základe skúmaných analytických metód vnútorného a vonkajšieho prostredia podniku je zhodnotená celková situácia podniku. Pomocou Králičkovho Quick testu je zhodnotená finančná situácia podniku. V závere práce sú uvedené návrhy na zlepšenie momentálnej situácie.
Description
Citation
HOLLÄNDEROVÁ, P. Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Libor Trnavský (místopředseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-09
Defence
Otázky oponenta – odpovězeno Ing. Libor Trnavský - "Existují i jiné výhody kromů uvedených?" - odpovězeno doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. - "Jaký byl vývoj tržeb v roku 2016 vzhledem k návrhu na zahraniční expanzi?" - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO