Aerodynamický hluk osobních vozidel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Medzi najviac diskutované problémy v dnešnom automobilizme považujem otázku ekonomiky a takisto aj emisie vzniknuté prevádzkou osobného automobilu. Trendom je tlačenie emisií a prevádzkových nákladov smerom nadol. Existuje niekoľko možných riešení ako dosiahnuť vyššej efektivity. Najviac využívaný je takzvaný downsizing, kedy je zmenšovaný zdvihový objem valcov motora pri zachovaní výkonnostných charakteristík. Toto má však efekt na životnosť motora a preto sa niektoré automobilky snažia od tohto trendu upustiť. V tejto práci budem pojednávať o problematike hluku vozidla, jeho zdrojov, pričom sa zameriam najmä na aerodynamický hluk osobného automobilu, možnostiach ako ho znížiť a rozoberiem ako sa bude tento trh vyvíjať v budúcnosti.
Among the most discussed problems in today's motor mechanics I considers the issue of the economy and also the emissions resulting from the use of cars. The trend is pushing emissions and operating costs down. There are several possible solutions to achieve greater efficiency. The most used is the so-called downsizing when the reduction of cylinder capacity while maintaining performance characteristics remain or even improve. This has the effect on the life of the engine and therefore some automakers try to refrain from this trend. In this thesis I will discuss the issue of vehicle noise, its resources focusing mainly on aerodynamic noise of a passenger car, the possibilities to reduce it and discuss how this market will develop in the future.
Description
Citation
BENKA, M. Aerodynamický hluk osobních vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Jan Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-15
Defence
Student obhájil svou závěrečnou práci a odpoveděl na dotazy vedoucího práce, oponenta, a členů zkušební komise.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO