Přímý vstřik benzínu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá využitím přímého vstřikování u zážehových motorů. Vysvětluje princip činnosti a výhody oproti starším způsobům tvorby směsi. Uvádí jednotlivé komponenty a aktuální přehled nabízených pohonných jednotek. V závěru se zabývá budoucím vývojem těchto motorů.
This bachelor’s thesis deals with direct injection applicated in spark ignition engine. It explains how the system works and what are the benefits in comparison with older methods. Components description and a list of current engines are mentioned in the next chapter. The last section is focussed on the future of these motors.
Description
Citation
DONUTIL, J. Přímý vstřik benzínu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. (místopředseda) Ing. Rudolf Franz, Ph.D. (člen) Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-14
Defence
Študent zoznámil odbornú komisiu so svojou bakalárskou prácou (zadanie, ciele, riešenie, výsledky a záver). Následne zodpovedal otázky oponenta uvedené v Oponentskom posudku. Ďalšie doplňujúce otázky k bakalárskej práci boli: - Aké vstupné parametry by bolo možné lepšie merať pre zlepšenie procesu spaľovania? - Aké postupy pri hľadaní informácií ste pri písaní práce využili? - Aký boli predchodcovia systému Common rail? - Aký veľký príkon je potrebný na pohon vstrekovacieho čerpadla?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO