Analýza radiálních kluzných ložisek s využitím pokročilých výpočtových metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce uvádí analýzu kluzných ložisek pomocí MBS softwaru FEV Virtual Engine zahrnutím struktury reálných povrchů získané pomocí 3D měření drsného povrchu. První polovina práce udává stručný přehled o zážehových motorech, využití kluzných ložisek v motorech, konstrukci kluzných ložisek a o základních přístupech charakterizujících problematiku elasto-hydrodynamiky. V druhé polovině je popsán postup vytvoření modelu, proces měření vzorků a příprava simulací. Na konci této práci jsou uvedené a projednávané výsledky analýz.
This master’s thesis introduces a slide bearing analysis using the MBS software tool of FEV Virtual Engine, including real surface topography based on 3D roughness measurements. The first half of the thesis gives a brief overview about gasoline combustion engines, slide bearing usage in engines, slide bearing construction and about essential approaches for the characterization of elasto-hydrodynamic behavior. In the second half, the process of model building, rough surface measurement and preparation of analyses are described. At the end of this thesis, the results of the analyses are shown and discussed.
Description
Citation
ORBÁN, T. Analýza radiálních kluzných ložisek s využitím pokročilých výpočtových metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Rudolf Franz, Ph.D. (člen) Ing. Marek Slovák (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-13
Defence
Študent zoznámil odbornú komisiu so svojou diplomovou prácou (zadanie, ciele, riešenie, výsledky a záver). Následne zodpovedal otázky oponenta uvedené v Oponentskom posudku. Ďalšie doplňujúce otázky k diplomovej práci boli: - Čo znamená skratka "RMS"? - Ako dlho trvá zábeh klzných ložisiek? - Ako ste simulovali zmeny teploty oleja v klzných ložiskách?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO