Studium magnetoreologického hřídelového těsnění

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá studiem magnetoreologického těsnění. Cílem práce je stanovení provozních parametrů rotačního magnetoreologického hřídelového těsnění. V práci je stanoven vliv magnetického pole a otáček na tlakovou únosnost a velikost ztrátového momentu těsnění. Provozní parametry byly měřeny na zkonstruovaném experimentálním zařízením. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že magnetoreologické těsnění se vyznačuje velkou tlakovou únosností. Jeho nevýhody jsou velký brzdný ztrátový moment a prosakování nosného oleje z magnetoreologické kapaliny. Tyto problémy byly vyřešeny novou konstrukcí magnetického obvodu, která byla identifikována jako magnetoreologické gradientní svěrné těsnění (MRGPS).
This thesis deals with the experimental study of magnetorheological shaft seal. The purpose of this diploma thesis is to describe the operating parameters of rotational magnetoreological shaft seal. In thesis, the effects of magnetic field and shaft speed on the pressure resistance and braking torque are described. Operating parameters were measured by an experimental device. Research has shown that the magnetoreological seal is characterized by a high pressure resistant. Disadvantages are the high braking torque and leakage of carrier oil from the magnetorheological fluid. These problems have been solved by a new design of magnetic circuit, that has been identified as a magnetoreological gradient pinch seal (MRGPS).
Description
Citation
PAVLÍČEK, D. Studium magnetoreologického hřídelového těsnění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukční inženýrství
Comittee
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Marián Dzimko, CSc. (člen) doc. Ing. Radovan Hudák (člen) doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D. (člen) Ing. Jan Čermák, Ph.D., MBA (člen) Ing. Aleš Dočkal, Ph.D. (člen) Ing. Petr Čížek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO