Řízení nákladů v podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou sledování a řízení nákladů ve společnosti FEI company. Teoretická část popisuje základní a pokročilé modely sledování nákladů a jejich využití v efektivním řízení nákladů. Praktická část se zabývá analýzou kalkulace standardních nákladů a analýzou nákladů životního cyklu výrobku. Součástí práce je i návrh modifikace stávajícího postupu kalkulace nákladů s cílem zpřesnění informací o struktuře nákladů.
This Master‘s thesis is focused on cost analyses and cost management in FEI Company. Theoretical part describes basic and advanced cost model and their usage for efficient cost management. Practical part deals with analyses of calculation method for standard costing and life cycle costing. As a part of these analyses, some recommendations are provided to make cost calculations more accurate.
Description
Citation
HEROUDEK, J. Řízení nákladů v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. (předseda) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (místopředseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) Ing. Ivana Groligová, CSc. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO