Posouzení informačního systému u vybrané firmy a návrh změn

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku informačních systémů ve firmách. Cílem práce je navrhnout změny v informačním systému organizace na základě analýz. Práce obsahuje ekonomické zhodnocení při realizaci změn.
This master thesis is focused on issues in the field of information systems in companies. The purpose of this thesis is to propose changes in the information system of the organization based on analyzes. The thesis includes economic evaluation for the implementation of modification changes.
Description
Citation
MANDA, D. Posouzení informačního systému u vybrané firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení rizik v informačních systémech
Comittee
doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda) doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-06-26
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Posouzení informačního systému u vybrané firmy a návrh změn. Diplomant na otázky oponenta odpověděl. Diplomant na otázky komise odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO