Hodnocení rizik dalších investic firmy KOVOLIT Česká, spol. s.r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Cílem této práce je identifikace podnikatelských rizik, která ohrožují firmu KOVOLIT Česká spol. s r.o. při dalších plánovaných investicích. Dále budou navržena doporučení pro snížení jednotlivých zjištěných rizik.
The aim of this diploma theses is to identify business risks, which threaten the firm KOVOLIT Česká spol. s r.o.. in the case of its other planned investments. They are proposed recommendations for reduction of its identified risks.
Description
Citation
POPOLANSKÝ, T. Hodnocení rizik dalších investic firmy KOVOLIT Česká, spol. s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení rizik firem a institucí
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-06-28
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Hodnocení rizik dalších investic firmy KOVOLIT Česká, spol. s.r.o. Diplomant na otázky oponenta a vedoucího práce odpověděl. Diplomant na otázky komise odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO