Konstrukce testeru pneumatických obvodů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením testeru pneumatických obvodů. V první části bakalářské práce jsou uvedeny stručné informace o soutěži Aventics Pneumobil Competition a závodních vozidlech týmu VUT. Dále je nastíněno rozdělení pneumatických válců, pneumatických řídících prvků a senzorů. V druhé části je vypracováno koncepční řešení zátěže. Na základě koncepčního řešení je vypracováno konstrukční řešení testeru pneumatických obvodů.
This bachelor thesis deals with the constructional solution of pneumatic circuit tester. In the first part of bachelor thesis there are brief information about Aventics Pneumobil Competition and racing vehicles of BUT team. The distribution of pneumatic cylinders, pneumatic control elements and sensors is outlined. The second part draws out a conceptual solution of load. Based on conceptual solution is developer structural design of pneumatic circuit tester.
Description
Citation
BUŠ, M. Konstrukce testeru pneumatických obvodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jakub Roupec, Ph.D. (člen) Ing. David Košťál, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-15
Defence
Komise shledala, že nebyly splněny cíle bakalářské práce.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO