Komunikační mix ve vybraném podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na analyzování stávajícího komunikačního mixu podniku působícího na B2B trhu. Skládá se z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část se zabývá důležitými pojmy marketingu, analýzami a především komunikačním mixem, který se využívá na B2B trhu. Analytická část rozebírá konkrétní podnik a analyzuje ho na základě marketingových nástrojů. Návrhová část má za úkol nastavení nových komunikačních nástrojů.
This bachelor´s thesis focuses on analyzing the current communication mix on the B2B market. It consists of theoretical, analytical and design part. The theoretical part deals with important concepts in marketing, analysis, and especially communication mix, which is used in the B2B market. Analytical part analyzes the particular company and analyzing it based marketing tools. Design part is to set up new communication tools.
Description
Citation
HAMERNÍK, P. Komunikační mix ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-16
Defence
otázky vedoucího - odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno prof. Dohnal - Jaká je povaha článků v diskutovaném časopise? Je firma primárně importér? Jaká je její přidaná hodnota? Kvantifikujte přinosy návrhů. - odpovězeno Ing. Schüller - Co všechno umí navrhovaný systém CRM? - odpovězeno Ing. Podaný - Dává poskytovatel webových stránek reklamy na tyto stránky? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO