Zpracování elektrokardiogramu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto bakalářská práce se zabývá zpracováním elektrokardiogramu (EKG) v programovém prostředí LabView. Hlavní část je program na zpracování EKG, včetně potlačení různých šumů a detekování R-piku, vytvořen v prostředí LabView. Použití komponenty a postup realizace dílčích časti programu sou popsané v manuálu a dosažené výsledky znázorněné na obrázcích.
The topic of this bachelor's thesis is electrocardiogram (ECG) processing using LabView. The main part of a program for processing the ECG, particular suppressing various noises and detection R-peaks, is created in LabView environment. Used components and realization of individual parts of program are described in manual, achieved results are shown in pictures.
Description
Citation
MIŠČÍK, P. Zpracování elektrokardiogramu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Lubomír Brančík, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Kubíček, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Hertl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-14
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO