Areál Hornychovice - Štramberk

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Jedná se o projekt areálu tvořeného bytovým domem pro seniory, doplněného komerční plochou restaurace a navazujícího parkového prostoru se sportovními plochami dětského, víceúčelového, workoutového a pro seniory zaměřeného hřiště. V bezprostředním okolí se nachází novostavby rodinných domů a rekreační objekty zahrádkářského charakteru. Oblast je přechodem mezi historickým centrem a volnou krajnou zamýšlenou pro rozrůstání obce. Navrhované objekty svou kompozicí reflektují tradici lidové architektury a zachovávají tak „genius loci“ obce i mimo přimá nařízení památkového ústavu.
It is a project of a complex consisting of an apartment building for the elderly, supplemented by a commercial area of the restaurant and the adjoining park area with sports areas for children's, multipurpose, workout and for seniors focused playgrounds. In the immediate vicinity are new family houses and recreational objects of a garden character. The area is a transition between the historic center and the free outpost of the village. The proposed buildings reflect their tradition of folk architecture, preserving the "genius loci" of the village and beyond the edict of the monumental institute.
Description
Citation
KŘÍŽ, M. Areál Hornychovice - Štramberk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Eva Králová, Ph.D. (předseda) Ing. arch. Jiří Mikšík (člen) Ing. arch. Zdeněk Pospíšil (člen) Ing. Jiří Svoboda (člen) Ing. arch. Martin Šikula (člen)
Date of acceptance
2017-05-30
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO