GENIUS THEATRI, České Budějovice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
České Budějovice se dlouhodobě potýkají s nevyhovujícími prostory divadelního a filharmonického souboru. Současně jsou konfrontovány s urbanistickými výzvami zanedbaných městských prostorů. Snahou diplomové práce je nabídnout možné východisko návrhem platformy živého umění - operního a filharmonického sálu na Mariánském náměstí. Do problematického území vstupuji se snahou vytvořit svébytný motiv, který dá vzniknout novým vazbám a prostorovým vztahům a změní stávající vnímání prostoru. Těžiště dění, dva sály, stavím do nejzaššího cípu parcely, konfrontujíce historickou vedutu města. Protiváhou objemné hmoty v nároží je park, divadelní zahrady na straně druhé. Ideou je zachování kvalitního volného prostranství, okolo kterého by v budoucnosti mohla vzniknout další sídla kulturních institucí města a vytvořit kulturní oázu.
České Budějovice struggles with unsuitable spaces for the Theatre and the Philharmonic. It is also confronted with urbanistic challenges of underused public spaces. This diploma thesis sets out to remedy these challenges and offer a possible solution through the design of Platform of live arts – opera and philharmonic halls at Mariánské náměstí. I approach this problematic area with an effort of creating a distinctive feature, that propagates new spatial relationships and changes the existing perception of space. The center of gravity, two performance halls, are placed in the utmost tip of the plot in confrontation with historical skyline of the old city. Counterweight of this expansive volume is a park, theatrical gardens at the opposite and. The idea is to preserve quality free space around which similar institutions might find their place in the future, thus creating a cultural oasis.
Description
Citation
ČUČKA, P. GENIUS THEATRI, České Budějovice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, CSc. (předseda) doc. Ing. arch. Peter Daniel, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Michal Hronský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (člen) Ing. arch. Dušan Vostrejž (člen)
Date of acceptance
2017-05-30
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO