Dostavba objektů určených pro FA a FaVU VUT Brno v areálu Údolní

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Rozlohou velký areál a na něm mimo jiné dvě křídla původních kasáren . Dlouhé a vysoké. Postava člověka se ztrácí. MístnostI stávajících staveb jsou izolované a jejich variabilita a uzpůsobení pro práci umělce je poněkud omezená. Velikostí, osvětlením, otevřeností...Návrh na tyto skutečnosti reaguje měřítkem uzpůsobeným člověku a a vytvářením prostorů vnějších i vnitřních, které svou velkorysostí a variabilitou umožňují práci umělce dnes, ale i v budoucnu, kdy se způsob tvorby může třeba změnit.
The area is large and on it, among other things, two wings of the original barracks. Long and high. The human figure is lost. The rooms of existing buildings are isolated and their variability and adaptation to the work of the artist is rather limited. The design of these facts responds to a man-made scale and by creating spaces both internal and external, which, thanks to their generosity and variability, allow the work of the artist today, but also in the future, when the way of creation could change.
Description
Citation
TEPLÁ, T. Dostavba objektů určených pro FA a FaVU VUT Brno v areálu Údolní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. (předseda) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) Ing. arch. Roman Čerbák (člen) MgA. Ing. arch. Pavel Nasadil (člen) Ing. Klára Nečadová (člen) Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-05-29
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO